Trang chủ

Cập nhật lần cuối 12/09/2019
[section padding=”0px” margin=”0px”] [ux_slider slide_width=”100%”] [ux_banner height=”500px” bg=”277″] [text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

bất đống sản nghỉ dưỡng

Lĩnh vực kinh doanh của KDI Holdings là Bất động sản nghỉ dưỡng với rất nhiều dự án trải dài trên cả nước

[/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”500px” bg=”280″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.31)”] [text_box width=”40″ width__sm=”60″ position_x=”10″ position_y=”50″]

giáo dục sáng chế

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy…

[/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”500px” bg=”276″] [text_box position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”500px” bg=”278″] [text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

Năng lượng tái tạo

KDI hướng đến nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường
và có thể tái tạo lại.

[/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”500px” bg=”279″] [text_box position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/ux_slider] [/section] [section bg_overlay=”rgb(243, 243, 243)” padding=”0px” margin=”0px”] [row] [col span__sm=”12″] [gv_heading_custom title=”LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG” color=”rgb(74, 74, 74)” weight=”600″ padding_top=”10px” padding_bottom=”0px” width=”100px”] [/col] [/row] [five_grid] [five_col span__sm=”1″] [gv_box_act title=”Nông nghiệp công nghệ cao” color=”rgb(73, 73, 73)” size=”16″ weight=”600″ padding=”13px 13px 13px 13px” bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0)” depth=”3″ animate=”fadeInUp” image_id=”315″ height=”120px”] [/five_col] [five_col span__sm=”1″] [gv_box_act title=”Bất động sản nghỉ dưỡng” color=”rgb(73, 73, 73)” size=”16″ weight=”600″ padding=”13px 13px 13px 13px” bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0)” depth=”3″ animate=”fadeInUp” image_id=”317″ height=”120px”] [/five_col] [five_col span__sm=”1″] [gv_box_act title=”Năng lượng
tái tạo” color=”rgb(73, 73, 73)” size=”16″ weight=”700″ padding=”13px 13px 13px 13px” bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0)” depth=”3″ animate=”fadeInUp” image_id=”314″ height=”120px”] [/five_col] [five_col span__sm=”1″] [gv_box_act title=”Giáo dục
sáng chế” color=”rgb(73, 73, 73)” size=”16″ weight=”600″ padding=”13px 13px 13px 13px” bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0)” depth=”3″ animate=”fadeInUp” image_id=”318″ height=”120px”] [/five_col] [five_col span__sm=”1″] [gv_box_act title=”Đầu tư
thay thế” color=”rgb(73, 73, 73)” size=”16″ weight=”600″ padding=”13px 13px 13px 13px” bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0)” depth=”3″ animate=”fadeInUp” image_id=”316″ height=”120px”] [/five_col] [/five_grid] [/section] [section padding=”0px”] [row padding=”0px 0px 0px 0px”] [col span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0 0px” margin=”0px 0px 0 0px”] [gv_heading_custom title=”TIN TỨC” color=”rgb(74, 74, 74)” weight=”600″ padding_top=”10px” padding_bottom=”0px” width=”100px”] [/col] [/row] [gv_post_grid column_span=”7″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” depth=”2″ posts=”4″ weight=”600″ margin_top=”12px” excerpt=”false” padding=”10px 10px 10px 10px”] [/section] [section padding=”0px”] [row padding=”0px 0px 0px 0px”] [col span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0 0px” margin=”0px 0px 0 0px”] [gv_heading_custom title=”DỰ ÁN NỔI BẬT” color=”rgb(74, 74, 74)” weight=”600″ padding_top=”10px” padding_bottom=”0px” width=”100px”] [/col] [/row] [gv_realty_grid column_span=”6″ realties=”4″ color=”rgb(255, 255, 255)” size=”18″ weight=”800″ margin_bottom=”2px” image_height=”150%”] [/section] [section padding=”0px”] [row padding=”0px 0px 0px 0px”] [col span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0 0px” margin=”0px 0px 0 0px”] [gv_heading_custom title=”ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC” color=”rgb(74, 74, 74)” weight=”600″ padding_top=”10px” padding_bottom=”0px” width=”100px”] [/col] [/row] [/section] [section bg=”374″ bg_overlay=”rgba(0, 39, 142, 0.35)”] [row padding=”0px 0px 0px 0px”] [col span=”3″ span__sm=”12″] [gv_box_client image_id=”381″ margin_bottom=”28px” title=”Techcombank” size=”18″ width=”45px”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″] [gv_box_client image_id=”380″ margin_bottom=”28px” title=”Sacombank” size=”18″ width=”45px”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″] [gv_box_client image_id=”379″ margin_bottom=”28px” title=”WATG” size=”18″ width=”45px”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″] [gv_box_client image_id=”378″ margin_bottom=”28px” title=”Sungroup” size=”18″ width=”45px”] [/col] [/row] [/section] [section bg_color=”rgb(0, 99, 137)” padding=”0px”] [gv_btn_custom title=”XEM THÊM” layout_margin=”25px 0px 25px 0px” weight=”700″ padding=”8px 20px 8px 20px” animate=”fadeInUp”] [/section] [section padding=”0px”] [row] [col span__sm=”12″] [gv_heading_custom title=”ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN” color=”rgb(74, 74, 74)” weight=”600″ padding_top=”10px” padding_bottom=”0px” width=”100px”] [/col] [/row] [gv_box_carousel layout_padding=”0px 0px 30px 0px” carousel_nav=”visible” carousel_dots=”hidden”] [ux_image id=”398″ height=”56.25%”] [ux_image id=”397″ height=”56.25%”] [ux_image id=”396″ height=”56.25%”] [ux_image id=”395″ height=”56.25%”] [ux_image id=”394″ height=”56.25%”] [/gv_box_carousel] [/section]