Tỷ lệ vàng


Mũi chuẩn tỷ lệ vàng

Mũi chuẩn tỷ lệ vàng là mơ ước của nhiều người. Người ta cũng thường nhắc đến mũi chuẩn “tỷ lệ vàng”. Nhưng “tỷ lệ vàng” phải đảm bảo đủ những quy chuẩn nào? Sống mũi  Sống mũi chuẩn tỷ lệ vàng là phần sống mũi ...
Chi tiết