ngực chảy xệ


Treo ngực sa trễ đường kẹo mút

Treo ngực sa trễ đường đường kẹo mút là kỹ thuật truyền thống, thường áp dụng với các trường hợp ngực chảy xệ vừa đến nặng. Ngực sa trễ  Bình thường tuyến vú nằm trên lồng ngực tương ứng từ vị trí xương sườn thứ 2 đến thứ 6. ...
Chi tiết

Treo ngực sa trễ đường mỏ neo

Treo ngực sa trễ đường đường mỏ neo là kỹ thuật truyền thống, thường áp dụng với các trường hợp ngực chảy xệ nặng. Ngực sa trễ  Bình thường tuyến vú nằm trên lồng ngực tương ứng từ vị trí xương sườn thứ 2 đến thứ 6. Núm vú nằm ...
Chi tiết