nâng ngực hỏng


Các trường hợp nâng ngực hỏng

Theo thông kê hầu hết các quốc gia trên thê giới, nâng ngực luôn năm trong top dịch vụ thẩm mỹ được ưa chuộng và được lựa chọn nhiêu nhất. Tại Việt Nam cũng như vậy. Khi mà vòng 1 của phụ nữ đa số chỉ khoảng 70-80 thì nhu cầu nâng cấp vòng 1 ...
Chi tiết