Thông tin thẩm mỹ

Tổng hợp thông tin thẩm mỹ và và làm đẹp

Tìm hiểu phương pháp bấm mắt hai mí

Bác sĩ Mai Mạnh Tuấn (Viện thẩm mỹ Hà Nội) giới thiệu phương pháp bấm mí Hàn Quốc. Nội dung giới thiệu:
- Cấu tạo mí mắt
- Phương pháp phẫu thuật tạo mắt hai mí
- Giới thiệu phương pháp tạo mí Hàn Quốc