Địa chỉ: 14 Yên Phụ - Hà Nội - Việt Nam | Tel: (04) 3945 4548 - 3552 8201/02 | Email: vienthammyhanoi@fpt.vn | GP PTTM: 67/SYT-GPHĐ


Viện Thẩm Mỹ Hà Nội hoạt động theo giấy phép số 67/SYT-GPHĐ của Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 27/08/2012

Tìm hiểu phương pháp bấm mắt hai mí

Bác sĩ Mai Mạnh Tuấn (Viện thẩm mỹ Hà Nội) giới thiệu phương pháp bấm mí Hàn Quốc. Nội dung giới thiệu:
- Cấu tạo mí mắt
- Phương pháp phẫu thuật tạo mắt hai mí
- Giới thiệu phương pháp tạo mí Hàn Quốc