Từ khóa » tẩy bớt bẩm sinh

Xóa bớt bẩm sinh trên mặt - Viện Thẩm Mỹ Hà Nội » Tư vấn

Em có một cái "bớt" bẩm sinh trên mặt nằm phía phải bên mặt, lớn cỡ đầu ngón tay út. Nếu muốn xóa thì có hết không và xoá được không, chi phí khoảng bao nhiêu? (Nguyễn Thị Hồng Loan)

Loading